TÌM KIẾM NGUỒN KHÁNG MẶN MỚI TRONG CÀ RỐT

 

Các nhà khoa học từ Đại học Wisconsin đã đánh giá phản ứng của mầm cà rốt đối với nhiễm mặn và xác định loại mầm cà rốt chịu mặn có thể được sử dụng bởi các nhà lai tạo. Họ cũng xác định các tiêu chí sàng lọc thích hợp để đánh giá khả năng chịu mặn trong hạt cà rốt nảy mầm. Nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí HortScience.

Các nhà khoa học Adam Bolton và Philipp Simon nhấn mạnh rằng một trong những cách hiệu quả để chống lại tác động của stress mặn trong cây trồng như cà rốt là bằng cách xác định các nguồn gen mới có khả năng chống chịu và phương pháp kiểu hình hiệu quả để phát triển các giống cây chịu mặn.

"Trong các nghiên cứu trước đây, cà rốt được coi là một loại cây trồng nhạy cảm với độ mặn. Nghiên cứu này đã đánh giá một bộ sưu tập lớn các mầm cà rốt hoang dại và thuần, xác nhận rằng, trên thực tế, nhiều giống cà rốt nhạy cảm với mặn trong quá trình nảy mầm của hạt, nhưng nhiều loại vi khuẩn được đánh giá là khá chịu mặn. Điều thú vị là những loại cà rốt được đánh giá chịu mặn phần nhiều là cà rốt thuần, điều này phản ánh sự lựa chọn không chủ ý của nông dân đã tưới cây bằng nước mặn. Cà rốt với khả năng chịu mặn được cải thiện trong quá trình nảy mầm. Dung sai trong quá trình gieo hạt và phát triển cây sau này cũng sẽ cần thiết vì độ mặn trở thành một thách thức nghiêm trọng hơn đối với nông dân ", Simon nói.

Tham khảo thêm trên HortScience.