GIẢI MÃ THÀNH CÔNG HỆ GEN LÚA MÌ CỨNG

Các nhà nghiên cứu gồm hơn 60 nhà khoa học từ bảy quốc gia đã công bố kết quả nghiên cứu của họ mô tả chi tiết trình tự bộ gen lúa mì cứng. Bằng cách so sánh lúa mì cứng với họ hàng hoang dại của nó, các nhà nghiên cứu đã có thể kiểm tra thứ tự và cấu trúc của gen. Sau đó, họ có thể kiểm tra sơ đồ của gen giúp nhanh chóng xác định được gen nào chịu trách nhiệm cho các đặc điểm thực vật mong muốn khác nhau. Theo một trong các nhà khoa học, việc xác định trình tự DNA của gen là rất quan trọng đối với sự tiến hóa và nhân giống của lúa mì cứng, vì giờ họ có thể hiểu được sự kết hợp của gen nào đang tạo ra một dấu hiệu cụ thể cần được tập trung và duy trì trong quá trình chọn giống. Họ cũng có thể phát hiện và lập bản đồ các vùng mất đa dạng di truyền dẫn đến việc phục hồi các gen có lợi bị mất trong nhiều thế kỷ.

Nghiên cứu sâu hơn cũng cho phép các nhà nghiên cứu xác định vị trí gen chịu trách nhiệm tích lũy cadmium. Sau đó, họ phát hiện ra cách giảm đáng kể nồng độ cadmium trong hạt để đảm bảo an toàn và giá trị dinh dưỡng của lúa mì dựa trên các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Lúa mì cứng chủ yếu được sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất mì ống, và là một trong những lương thực chính hiện nay. Nhu cầu về lúa mì cứng nhiều hơn, an toàn hơn và chất lượng cao hơn đang tăng lên trong những năm qua. Tầm quan trọng của nghiên cứu cho phép các nhà khoa học trong tương lai khám phá tính di truyền của gen lúa mì cứng, của protein gluten và các yếu tố kiểm soát các đặc tính dinh dưỡng của nó.

Tham khảo nghiên cứu đầy đủ trên Nature Genetics.