NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ PHÁT HIỆN RA CƠ CHẾ QUAN TRỌNG TRONG MIỄN DỊCH Ở CÂY TRỒNG

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế từ Trung tâm Sinh học Hệ thống Thực vật VIB-UGent và Đại học Basel đã tìm thấy mối liên hệ giữa một loại enzyme và tín hiệu miễn dịch được kích hoạt nhanh chóng khi cây trồng bị xâm hại.
Ở thực vật, các tế bào bị hư hỏng gửi tín hiệu để cảnh báo các mô xung quanh vết thương. Những tín hiệu này kích hoạt hệ thống miễn dịch để ngăn ngừa nhiễm trùng và thúc đẩy tái tạo mô. Các đoạn protein ngắn hoặc peptide rất quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cây. Những peptide này được sản xuất từ ​​các protein tiền thân được "cắt thành hình" bởi cái gọi là enzyme phân giải protein hoặc protease.
Có nhiều protease, có nghĩa là việc xác định những thứ quan trọng đối với hệ thống miễn dịch là cần thiết. Các nhóm nghiên cứu đã làm tổn thương lá cây Arabidopsis và phát hiện ra rằng một loại enzyme phân giải protein gọi là metacaspase đóng vai trò quan trọng trong phản ứng của cây liên quan đến việc giải phóng canxi và protein tiền chất peptide PROPEP1. Để kiểm tra phát hiện này, họ đã tạo ra một loại cây có đột biến gen mã hóa cho một metacaspase quan trọng. Cây này đã không thể phát tín hiệu miễn dịch. Để hiểu được tốc độ và mức độ của phản ứng miễn dịch ở Arabidopsis, Simon Stael, đã nghiên cứu làm hủy hoại rễ bằng laser và tìm thấy các tế bào thực vật mục tiêu có phản ứng nhanh chóng.
Tham khảo chi tiết trên VIB news release.