USDA FAS BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦY HỨA HẸN CỦA CÁC KHẢO NGHIỆM NGÔ GM TẠI MOZAMBIQUE

Mạng thông tin nông nghiệp toàn cầu - Dịch vụ nông nghiệp nước ngoài của USDA (USDA FAS-GAIN) đã công bố báo cáo về tình trạng ngành công nghệ sinh học nông nghiệp của Mozambique năm 2018. Báo cáo nhấn mạnh kết quả ban đầu của các khảo nghiệm ngô biến đổi gen của Viện nghiên cứu nông nghiệp Mozambique. Các thử nghiệm được thiết lập thực hiện trong hai giai đoạn. Khi giai đoạn đầu tiên hoàn thành, dữ liệu được thu thập sau hai vụ cho thấy ngô GM có hiệu quả chống lại sâu đục thân. Giai đoạn thứ hai được thiết lập các biện pháp không tưới để kiểm tra khả năng chịu hạn của ngô GM. Các thử nghiệm ngô GM là một phần của chương trình Ngô sử dụng nước hiệu quả cho Châu Phi (Wema), một nỗ lực hợp tác công tư nhằm mục đích phát triển ngô kháng sâu bệnh và chịu hạn hán bằng cách áp dụng công nghệ sinh học và chọn giống thông thường.

Một điểm nổi bật khác trong báo cáo của USDA FAS là sự thừa nhận của chính phủ Mozambique về đóng góp của công nghệ sinh học để đạt được an ninh dinh dưỡng và thực phẩm của quốc gia, cũng như tầm quan trọng của việc có các quy định phù hợp để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học. Hiện tại, Công ty sinh học Sobre Bio-Seguranca (GIBBS) của tổ chức nghiên cứu nội bộ của công ty Gruppo được giao nhiệm vụ làm Ủy ban an toàn sinh học quốc gia. Ủy ban thường xuyên gặp gỡ các đại diện của khu vực công và tư nhân để phối hợp các hoạt động an toàn sinh học ở Mozambique và cập nhật các quy định liên quan đến nghiên cứu và phát triển cây trồng GM.

Đọc báo cáo đầy đủ để biết thêm chi tiết.