CÁC NHÀ SINH HỌC GIẢI THÍCH NGUỒN GỐC DI TRUYỀN CỦA NGHỆ TÂY

Saffron crocus (Crocus sativus) là nguồn gia vị đắt nhất thế giới, với giá lên tới 30.000 euro mỗi kg. Loại gia vị này có mùi thơm đến từ apocarotenoid Safranal được sản xuất từ ​​các nhụy hoa được thu hoạch thủ công, tuy nhiên, mặc dù có tầm quan trọng về kinh tế, nhưng những nghiên cứu vê bộ gen và nhiễm sắc thể của nó vẫn còn hạn chế.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Dresden (TUD) phát hiện ra rằng nghệ tây là một loài lai tam bội, vô tính và không thể chọn giống được. Mặc dù nó đã được trồng hơn 3.500 năm, nhưng tất cả các loại cây được trồng trên toàn thế giới chỉ đến từ củ cái. Trong gần 100 năm, đã có những tranh cãi về các loài bố mẹ có thể của cây nghệ tây.

Các nhà nghiên cứu TUD đã tìm ra nguồn gốc của cây nghệ tây và làm sáng tỏ các loài bố mẹ bằng phương pháp phân tử và tế bào học. Trong một bài báo được xuất bản trên New Phytologist, họ đã báo cáo dạng nghệ tây tự tam bội thể tự nhiênlà một giống lai của các các dạng Crocus cartwrightianus hoang dại.

Saffron crocus có nguồn gốc từ loài hoang dại Crocus cartwrightianus được tìm thấy ở Hy Lạp. Thông qua việc xác định bộ gen của Saffron crocus và phân tích nhiễm sắc thể so sánh của các loài crocus khác nhau, các nhà sinh học đã có thể chứng minh rằng bộ gen của hai cá thể Crocus cartwrightianus có sự khác biệt nhỏ về nhiễm sắc thể được hợp nhất. Những phát hiện này kết luận cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thế kỷ về nguồn gốc của loài cây thần thoại này.

Tham khảo thêm trên TUD .
Nguồn: www.isaaa.org