CÁC CHUYÊN GIA NHẬT BẢN KẾT LUẬN THỰC PHẨM CHỈNH SỬA GEN LÀ AN TOÀN

Khi cuộc tranh luận toàn cầu về quy định cây trồng chỉnh sửa gen vẫn tiếp diễn, các quốc gia như Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đi đến kết luận rằng thực phẩm từ những cây trồng đó sẽ không cần quy định.
Một hội đồng tư vấn từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã khuyến nghị cho phép bán thực phẩm chỉnh sửa gen cho người tiêu dùng mà không cần đánh giá an toàn miễn là các kỹ thuật liên quan đáp ứng các tiêu chí nhất định. "Có rất ít sự khác biệt giữa phương pháp nhân giống truyền thống và chỉnh sửa gen về mặt an toàn", Hirohito Sone, một nhà nội tiết học tại Đại học Niigata, chủ tịch hội đồng chuyên gia cho biết.

Báo cáo cuối cùng của Nhật Bản về thực phẩm chỉnh sửa gen đã được phê duyệt và một dự thảo trước đó tuyên bố rằng không cần sàng lọc an toàn với điều kiện các kỹ thuật được sử dụng không để lại gen ngoại lai hoặc một phần của gen trong sinh vật đích. Hội thảo kết luận sẽ hợp lý khi yêu cầu thông tin về kỹ thuật chỉnh sửa, các gen mục tiêu được sửa đổi và các chi tiết khác từ nhà phát triển hoặc người dùng sẽ được công khai trong khi tôn trọng thông tin độc quyền.

Tham khảo thêm thông tin trên Science.
Nguồn: www.isaaa.org