TỔ CHỨC OGTR ÚC MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI KHẢO NGHIỆM ĐẬU GÀ GM

Văn phòng Cơ quan quản lý công nghệ gen (OGTR) của Úc lấy ý kiến của công chúng để đánh giá đơn xin cấp phép DIR 166 từ Đại học Công nghệ Queensland để khảo nghiệm đậu gà GM chịu hạn và chịu stress phi sinh học khác.

Thử nghiệm được đề xuất diễn ra tại một địa điểm với tổng diện tích 3 ha mỗi năm trong tối đa 6 mùa. Địa điểm này nằm trong Hội đồng khu vực Tablelands ở Queensland. Đậu gà GM được trồng trong khảo nghiệm này sẽ không được sử dụng làm thức ăn cho người hoặc thức ăn chăn nuôi.

Cơ quan quản lý đã chuẩn bị Kế hoạch đánh giá và quản lý rủi ro (RARMP) cho việc áp dụng này và hoan nghênh đệ trình bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người và môi trường trước khi đưa ra quyết định về việc có cấp giấy phép hay không. Đệ trình nên ghi rõ DIR 166 và được nhận trước ngày 29 tháng 4 năm 2019.

Tham khảo thêm từ các tài liệu DIR 166 trên OGTR website.
Nguồn:www.isaaa.org