CHỈNH SỬA HỆ GEN MANG ĐẾN NHỮNG TRIỂN VỌNG LỚN CHO NAM PHI

Nam Phi sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc chỉnh sửa bộ gen và các công nghệ sinh học hiện đại khác khi các sản phẩm của chúng được phát triển và sử dụng trong một khuôn khổ đảm bảo tính bền vững của chúng. Đây là một lời khẳng định được đưa ra từ Hội nghị chuyên đề an toàn sinh học quốc gia lần thứ hai, được tổ chức bởi Biosquil Nam Phi tại Pretoria vào ngày 14 tháng 3 năm 2019.
Giải quyết các ý nghĩa đạo đức, pháp lý và xã hội trong nghiên cứu và đổi mới di truyền ở con người, Giáo sư Michael Pepper từ Đại học Pretoria kêu gọi đưa vào các can thiệp thực tế trong chỉnh sửa bộ gen ở nước này. Nhận được các khuyến nghị từ một nghiên cứu gần đây do Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia ủy nhiệm, ông khuyến nghị nên đổi mới công nghệ sinh học trong chương trình giảng dạy ở trường để cải thiện sự hiểu biết của công chúng. Ông cũng yêu cầu tinh chỉnh các mô hình chấp thuận cho bệnh nhân để đảm bảo sử dụng có trách nhiệm các công nghệ di truyền.

Tại Hội nghị chuyên đề, Đơn vị kiểm soát thực phẩm của Bộ Y tế Nam Phi đã tiết lộ những phát hiện mới của họ rằng dư lượng thuốc diệt cỏ liên quan đến GMO trong các sản phẩm ngô hầu như không thể phát hiện được và ngay cả khi có thể phát hiện ra, chúng có độ lớn hơn hai bậc so với mức dư lượng quốc gia tối đa cho phép.

Những người tham gia cũng thảo luận và thừa nhận những thách thức về quy định và chấp nhận mà các doanh nhân phải đối mặt với chỉnh sửa bộ gen và các công cụ công nghệ sinh học hiện đại khác. Leah Bessa, đồng sáng lập công ty công nghệ sinh học khởi nghiệp Gourmet Grubb, công ty đang phát triển thực phẩm có nguồn gốc từ côn trùng, đã kêu gọi các nhà quản lý phát triển cơ hội tư vấn chính thức cho các công ty khởi nghiệp. Hội nghị chuyên đề lo ngại rằng hỗ trợ tài chính và kỹ thuật không đầy đủ là một trong những yếu tố có thể làm hỏng tiến trình trong khu vực. Các bên liên quan kêu gọi môi trường chính sách có lợi cho đổi mới bền vững và nhận thấy rằng cách tiếp cận đa ngành đối với đổi mới công nghệ sinh học là rất quan trọng để đảm bảo thành công và tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực công nghệ sinh học của đất nước.

Liên hệ Quản lý cao cấp An toàn sinh học Nam Phi Dr. Hennie Groenewald qua hennie@biosafety.org.za.
Nguồn: www.isaaa.org