HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 TRONG LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP

Rất nhiều kỹ thuật di truyền khác nhau được chứng minh là có lợi ích rõ ràng cho nhân loại trong lương thực và nông nghiệp thông qua cải tiến những tính trạng nông học cần thiết. Các công cụ chỉnh sửa hệ gen ví dụ như “siRNA-mediated RNA interference” (bất hoạt RNA thông qua siRNA) làm ức chế sự biểu hiện gen đích hoặc công cụ TALENS (transcription activator-like effector nucleases), ZFNs (zinc-finger nucleases) làm cho phân tử DNA được sửa lỗi; tất cả những công cụ vừa đề cập hiện đang được thương mại hóa thành công. Với thuận lợi của hệ thống CRISPR-Cas9, việc chỉnh sửa hệ gen đã và đang được cách mạng hóa. Các nhà khoa học Brazil thuộc Đại học Campinas, cùng với các nhà khoa học của Đài Loan, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Đan Mạch, đã xem xét tổng quan những ứng dụng CRISPR-Cas9 phục vụ cho lương thực và nông nghiệp, đặc biệt là phát triển các giống cây trồng kháng sâu bệnh hại, tăng cường phẩm chất nông sản và năng suất. Bài báo này được công bố trên tạp chí Biotechnology Advances.

Báo cáo phác họa những vấn đề nổi bật như sau:
  • Công nghệ CRISPR-Cas9 là nhanh hơn, dễ dàng hơn, chính xác hơn và rẻ hơn so với các phương pháp truyền thống khác;
  • Công nghệ CRISPR-Cas9 có thể được sử dụng để cải tiến năng suất quá trình chế biến thông qua lên men;
  • Cơ chế không rõ ràng của Cas9 từ phân tử sgRNA được thiết kế và sự tái tạo ngay sau đó;
  • Đa hệ thống sgRNAs + dẫn xuất tương thích sẽ có khả năng để tiêu diệt các cụm gen (gene clusters deletion).
 
Tải xuống bản đầy đủ của báo cáo trên Biotechnology Advances.
Nguồn: www.isaaa.org