XÁC ĐỊNH GEN QUY ĐỊNH VỊ CHUA Ở QUẢ CÓ MÚI

Trái cây họ cam quýt luôn được biết đến với vị chua, gắt. Với một chút trợ giúp từ khoa học, các nghiên cứu cuối cùng đã xác định được thứ gì mang lại cho chanh, cam, bưởi và các loại trái cây tương tự khác hương vị đặc trưng của chúng.

Các nhà khoa học từ Đại học Amsterdam đã phát hiện ra rằng vị chua của trái cây có múi là do tính axit trong không bào của các tế bào trái cây có múi. Các lỗ hổng là các ngăn của tế bào chứa đầy chất lỏng mà tế bào cần để tồn tại. Trong trường hợp của trái cây có múi, người ta thấy rằng chất lỏng không bào của cam quýt có tính axit rất cao do gen CitPH1CitPH5. Những gen này không chỉ chịu trách nhiệm về tính axit của không bào, mà còn xác định màu sắc của hoa. Kết quả cho thấy cây có múi thể hiện nhiều CitPH1 và CitPH5 so với các giống cây có quả ngọt khác. Do đó, cam quýt tạo ra nhiều quả có vị chua. Những phát hiện này có thể hỗ trợ các nghiên cứu trong tương lai để xác định mức độ ngọt hay chua mà chúng ta muốn có ở trái cây.

Tham khảo thêm trên Nature Communications và Genetic Literacy Project.
Nguồn: www.isaaa.org