CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG SÂU BỆNH HẠI ĐẬU TƯƠNG

Các nhà nghiên cứu của Đại học bang Iowa (ISU) đã vượt qua nhiều khó khăn để giải mã bộ gen của tuyến trùng nang đậu tương. Tuyến trùng nang đậu tương là loại giun tròn ký sinh gây bệnh cho rễ đậu tương và làm giảm sản lượng trên các cánh đồng bị nhiễm bệnh. Quần thể tuyến trùng không chỉ tích tụ trong các cánh đồng mà còn tồn tại trong nhiều năm.

Những thách thức với di truyền của tuyến trùng nang đậu tương khiến các nhà khoa học không thể lắp ráp bộ gen đầy đủ trong nhiều năm. Các nhà nghiên cứu đã giải trình tự bộ gen trước bằng cách giải trình tự các phần nhỏ hơn và sau đó ghép các phần đó lại với nhau thành bộ gen đầy đủ. Khoảng một phần ba trong số 29.769 gen của tuyến trùng là lặp đi lặp lại, điều này làm phức tạp quá trình sắp xếp và lắp ráp, Rick Masonbrink, một nhà khoa học tại Văn phòng Công nghệ sinh học ISU và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Andrew Severin, đồng tác giả của nghiên cứu và quản lý Cơ sở dữ liệu bộ gen ISU, đã ví bộ gen này như một trò chơi ghép hình bầu trời xanh trong đó tất cả các mảnh có hình dạng và màu sắc giống hệt nhau. Nhưng công nghệ giải trình tự đọc các đoạn dài đã cho phép lắp ráp một bộ gen chất lượng cao.
Tham khảo thêm trên ISU news.
Nguồn: www.isaaa.org