LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÂY TRỒNG KHÔNG BỊ NHIỄM VI KHUẨN?

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học California, Riverside (UCR) do nhà nghiên cứu bệnh học thực vật Hailing Jin dẫn đầu đã xác định một cơ chế di truyền, điều hòa ở thực vật có thể giúp cây trồng không bị nhiễm vi khuẩn.

Sử dụng Arabidopsis thaliana, nhóm nghiên cứu của Jin đã phát hiện ra rằng protein Argonaute, một loại protein cốt lõi trong cơ chế can thiệp RNA, được kiểm soát bởi "post-translational modification“ (sửa đổi sau phiên mã), một quá trình xảy ra khi bị nhiễm khuẩn. Quá trình này kiểm soát mức độ protein Argonaute và các RNA nhỏ liên quan của nó.

Trong điều kiện bình thường, protein Argonaute và các RNA nhỏ liên quan của nó được kiểm soát tốt bằng cách methyl hóa arginine, một loại sửa đổi sau phiên mã của protein Argonaute. Điều này điều chỉnh protein Argonaute và ngăn chặn nó và các RNA nhỏ liên quan tích lũy đến mức cao, cho phép thực vật tiết kiệm năng lượng cho sự tăng trưởng.

Tuy nhiên, trong quá trình nhiễm vi khuẩn, quá trình methyl hóa arginine của protein Argonaute bị ức chế, dẫn đến sự tích tụ protein và các RNA nhỏ liên quan của nó góp phần vào khả năng miễn dịch của thực vật. Cùng với nhau, hai thay đổi này cho phép cây trồng vừa tồn tại vừa có khả năng tự vệ.
Tham khảo thêm trên UCR news.
Nguồn: www.isaaa.org