NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ GIẢI TRÌNH TỰ THÀNH CÔNG BỘ GEN DÂU TÂY

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế do Đại học California, Davis (UC Davis) và Đại học bang Michigan (MSU) dẫn đầu đã công bố trình tự di truyền của dâu tây trồng.

Trong khi hầu hết các loài là lưỡng bội, dâu tây là một loài bát bội, với tám bản sao của bộ gen nhiều loài, các bố mẹ khác biệt và phức tạp. Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Nature Genetics, tiết lộ làm thế nào dâu tây trở thành một loài bát bội. Patrick Edger, trợ lý giáo sư của MSU về trồng trọt và đồng tác giả trên tờ báo nói rằng họ đã xác định được tất cả bốn họ hàng còn lại của các loài lưỡng bội được lai tạo liên tục để tạo ra dâu tây bát bội.

Bốn loài lưỡng bội có nguồn gốc từ Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ, nhưng loài bát bội hoang dã hầu như phân bố duy nhất trên khắp Châu Mỹ. Kết quả cũng cho thấy một loạt các thể đa bội trung gian, tứ bội và lục bội hình thành ở châu Á, trước sự kiện bát bội xảy ra ở Bắc Mỹ, liên quan đến lục bội và một loài lưỡng bội đặc hữu ở Canada và Hoa Kỳ. Theo Edger, họ phát hiện ra rằng một trong những loài bố mẹ bát bội kiểm soát chất lượng quả và đặc điểm kháng bệnh và họ đã xác định được các gen kiểm soát các đặc điểm mục tiêu khác nhau.

Tham khảo thêm thông tin đăng tải trên UC Davis and MSU.

Nguồn: www.isaaa.org