ĐỒNG BIỂU HIỆN CỦA GEN ĐẬU TƯƠNG DẪN ĐẾN CẢI THIỆN HÀM LƯỢNG FOLATE TRONG NGÔ VÀ LÚA MÌ

Folate là một dạng vitamin B cần thiết cho việc sản xuất các tế bào hồng cầu và bạch cầu trong tủy xương, chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng và các chức năng khác. Lượng folate thấp trong cơ thể có thể dẫn đến các rối loạn nghiêm trọng. Để cải thiện tình trạng folate của con người, người ta đã khuyến nghị tăng cường hàm lượng folate trong cây lương thực, có thể đạt được thông qua công nghệ biến dưỡng. Để làm được điều này, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã tiến hành dòng hóa thành công hai gen GmGCHI (GTP cyclohydrolase I) (Gm8gGCHIand Gm3gGCHI) và một gen GmADCS (aminodeoxychorismate synthase) từ đậu tương.

Họ đã thử nghiệm chức năng của các gen đầu tiên trong cây Arabidopsis biến đổi gen và thấy rằng Gm8gGCHI tăng sản xuất pterin và folate nhiều hơn Gm3gGCHI đã làm. Sau đó, họ đồng biểu hiện Gm8gGCHI và GmADCS trong ngô và lúa mì để tăng hàm lượng folate của chúng. Kết quả cho thấy sự gia tăng đáng kể nồng độ folate trong ngô và lúa mì biến đổi gen, ngụ ý rằng chiến lược đồng biểu hiện hai gen có thể được sử dụng để tăng cường mức độ folate trong hai loại cây lương thực quan trọng này.

Tham khảo nghiên cứu trên Tạp chí Thực vật học.
Nguồn: www.isaaa.org