BÁO CÁO TÓM TẮT CỦA SEARCA-BIC PHÂN TÍCH CHI PHÍ CỦA VIỆC RA QUY ĐỊNH CHẬM TRỄ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG GM

Thời gian phê duyệt quy định đối với cây trồng biến đổi gen (GM) đang gia tăng ở nhiều quốc gia. Tác động của sự chậm trễ điều tiết không chính đáng do sự thiếu hiệu quả của chính sách, thiếu sự phối hợp hoặc các yêu cầu không cần thiết và dư thừa có thể đặc biệt ảnh hưởng đến khu vực công và đầu tư R & D quốc tế nhằm giải quyết nhu cầu về cây trồng biến đổi gen ở các nước đang phát triển.
Bản tóm tắt đầu tiên trong một loạt các bản tóm tắt chính sách do Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học SEARCA (SEARCA BIC) phát hành dựa trên một nghiên cứu được đồng tác giả bởi Tiến sĩ Jose Benjamin Falck Zepeda, Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu và chính sách thực phẩm quốc tế (IFPRI) và Trưởng nhóm chính sách tại Chương trình cho các hệ thống an toàn sinh học (PBS). Nghiên cứu tìm cách phân tích tác động kinh tế của việc ban hành quy định chậm đối với cây trồng biến đổi gen. Bằng cách mô hình hóa một số kịch bản trì hoãn theo quy định, kết quả cho thấy việc ban hành quy định càng chậm, các rủi ro đầu tư có thể ngăn cản các khoản đầu tư vào phát triển cây trồng biến đổi gen càng cao. Các kết quả phân tích cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ quan quản lý, người ra quyết định và nhà phát triển để giảm thời gian trì hoãn và tăng hiệu quả của việc điều phối các điểm quyết định trong chu kỳ phát triển sản phẩm - cho R & D, đánh giá theo quy định và tuân thủ để tối ưu hóa chi phí và thời gian cung cấp một sản phẩm.

Tuyển tập Chính sách tóm tắt năm 2018 được sản xuất với sự hợp tác của Dịch vụ quốc tế về mua lại các ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp (ISAAA), Liên minh hiện đại hóa nông nghiệp ở Philippines (CAMP), Văn phòng Chương trình Công nghệ sinh học của Bộ Nông nghiệp (DA-BPO), Chương trình cho Hệ thống an toàn sinh học (PBS) và Cục nghiên cứu nông nghiệp DA (DA-BAR).

Để biết thêm chi tiết, đọc tóm tắt chính sách đầy đủ.
Nguồn: www.isaaa.org