Nhà sinh học nữ của USDA ARS ẵm giải thưởng khoa học nông nghiệp và thực phẩm NAS

Elizabeth Ainsworth đã được trao giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học về Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm. Là một nhà sinh học phân tử thuộc Sở nghiên cứu nông nghiệp (ARS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Ainsworth được công nhận về công trình khoa học cho thấy tác động của việc tăng nồng độ ozone và carbon dioxide trong khí quyển, hạn hán và các vấn đề môi trường khác đối với cây trồng như ngô và đậu tương. Công việc của cô không chỉ tập trung vào những vấn đề này, mà còn liên quan đến việc xác định các cơ chế chính mà thực vật phản ứng với các yếu tố cụ thể của biến đổi khí hậu, dẫn đến sản lượng tiềm năng tối đa của cây trồng.

ARS là cơ quan nghiên cứu khoa học nội bộ chính của USDA tập trung vào các giải pháp cho các vấn đề nông nghiệp ảnh hưởng đến nước Mỹ. Giải thưởng NAS về Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm được trao cho các cá nhân ở Mỹ có đóng góp phi thường cho nông nghiệp.

Tìm hiểu thêm trong USDA ARS.
Nguồn: www.isaaa.org