Trung tâm John Innes áp dụng cho lúa mì biến đổi gen, khảo nghiệm CRISPR BRASSICA

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trung tâm John Innes (JIC) do Giáo sư Cristobal Uauy đứng đầu đã nộp đơn xin chấp thuận tiến hành khảo nghiệm lúa mì biến đổi gen (GM) cho Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (Defra). Hai thử nghiệm quy mô nhỏ được lên kế hoạch tiến hành trong các cơ sở hiện có của JIC, bắt đầu từ mùa xuân và mùa hè năm 2019 và sẽ tiếp tục cho đến năm 2022. Các thử nghiệm sẽ được thực hiện để xác định xem lúa mì GM có cùng đặc tính chiều cao và năng suất hạt của cây như dòng mẹ của nó hay không.
Lúa mì GM có hàm lượng sắt cao được phát triển bằng cách giải trình tự gen TaVIT2 (Vacuolar Iron Transporter 2) đằng sau một bộ phận điều hòa của bộ gen lúa mì. Trình tự mới cho biết 'lúa mì khi nào và ở đâu để sản xuất chất vận chuyển sắt, do đó làm cho lúa mì sản xuất thêm chất vận chuyển sắt trong quá trình phát triển hạt. Điều này dẫn đến nội nhũ tinh bột của hạt, nguồn bột trắng, có lượng sắt gấp khoảng 10 lần so với giống đối chứng.

Nếu thành công, lúa mì GM sẽ giúp tăng lượng sắt từ thực vật trong chế độ ăn uống của con người, còn được gọi là phản ứng sinh học, trái ngược với việc bổ sung sắt vào các sản phẩm thực phẩm riêng biệt. Mục tiêu của JIC đối với lúa mì GM là giải quyết tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ở các nước đang phát triển, đặc biệt trong đó lúa mì là cây trồng chính và thiếu máu thiếu sắt là một vấn đề sức khỏe lớn.

Trong cùng một ứng dụng, Giáo sư Lars Ostergaard cũng đồng ý tiến hành thử nghiệm cho các cây trồng Brassica được chỉnh sửa gen bằng công nghệ CRISPR-Cas9. Trong thử nghiệm này, gen MYB28 sẽ được đánh giá để xác định vai trò của nó đối với cây Brassica oleracea được trồng trên đồng ruộng. Gen MYB28 điều hòa chuyển hóa lưu huỳnh. JIC nhận thấy tiềm năng của việc sử dụng gen này trong rau họ cải, có hợp chất chứa lưu huỳnh, trong việc tăng cường sức khỏe do ý nghĩa kinh tế và dinh dưỡng của chúng.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong JIC's FAQ and press release.
Nguồn: www.isaaa.org