NGHIÊN CỨU CHO THẤY LÚA MÌ HB4 CHỊU HẠN CÓ THÀNH PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI LÚA MÌ KHÔNG BIẾN ĐỔI GEN

Lúa mì là một trong những cây trồng kinh tế quan trọng nhất được trồng ở các khu vực rộng lớn trên toàn cầu. Cây trồng này phải đối mặt với hạn hán ở nhiều khu vực, ảnh hưởng đến sản xuất của nó. Do đó, lúa mì chịu hạn sẽ là lựa chọn thay thế mong muốn cho người trồng để chống lại tình trạng thiếu nước.

Một gen (Helianthus annuus homeobox 4 hoặc HaHB4) từ hướng dương đã được phát hiện để tạo ra khả năng chịu hạn khi đưa vào lúa mì. Điều này dẫn đến sự phát triển của sự kiện lúa mì IND-ØØ412-7 (HB4®wheat), cho thấy năng suất cao hơn trong môi trường sản xuất có tiềm năng năng suất thấp. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích thành phần của lúa mì GM, xem xét 41 chất dinh dưỡng, 2 chất chống dinh dưỡng trong hạt và 10 chất dinh dưỡng trong thức ăn thô xanh. Kết quả cho thấy lúa mì HB4 có thành phần tương đương với lúa mì không biến đổi gen.

Đọc bài viết nghiên cứu trong Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org