CÁC BÊN LIÊN QUAN Ở PHILIPPINES ĐÃ THÔNG BÁO VỀ KHUÔN KHỔ DỰA TRÊN CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ QUY ĐỊNH VIỆC CHỌN GIỐNG ĐA TÍNH TRẠNG

Để cung cấp cho các cơ quan quản lý khung thông tin và khoa học để điều chỉnh các tính trạng giốngđa gen, Văn phòng Chương trình Công nghệ sinh học của Bộ Nông nghiệp (DA-BPO) và Liên minh Công nghệ sinh học Philippines (BCP), hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Philippines (NAST PHL) đã tổ chức Diễn đàn chính sách khoa học Quy định về các giống dựa trên cơ sở khoa học tại khu vực Manila vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.

Các cơ quan quản lý và các bên liên quan khác, bao gồm các học giả, nhà khoa học và đại diện của khu vực tư nhân đã tham gia diễn đàn nơi trình bày các chủ đề sau: Đăng ký về cây trồng và sản phẩm thực vật biến đổi gen theo Thông tư chung Philippines (JDC), đánh giá chọn giống đa tính trạng an toàn ở Philippines, tình trạng phê duyệt theo JDC và các nguyên tắc chung về đăng ký dựa trên khoa học của các GMđa tính trạng. Các kinh nghiệm quốc gia khác nhau về quy định của việc chọn giống đa tính trạng cũng đã được trình bày, bao gồm các hệ thống đăng ký các tổ chức chăn nuôi của Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada.

Diễn đàn kết thúc với một lời kêu gọi thống nhất về đánh giá dựa trên khoa học đối với cây trồng biến đổi gen với các đặc điểm đa gen, để học hỏi kinh nghiệm pháp lý của các quốc gia khác, không cho phép nỗi sợ hãi vô căn cứ ngăn cản tiến bộ và để các bên liên quan nói về sự thật khoa học và giúp xua tan các giả thiết vô căn cứ.
 
Để tìm hiểu thêm về Học viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Philippines, hãy truy cập trang web của họ.
Nguồn: www.isaaa.org