TRUNG TÂM RAU THẾ GIỚI NGHIÊN CỨU HỌ HÀNG HOANG DẠI CỦA CÀ TÍM ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC

Các nhà khoa học tại Trung tâm Rau Thế giới ở Đài Loan đang tìm đến những họ hàng hoang dã của cây trồng thuần hóa - như cà tím - để cứu chế độ ăn uống của con người khỏi biến đổi khí hậu. Cây trồng thuần hóa, mặc dù có lợi thế của chúng, cũng có một số nhược điểm. Chúng không mạnh mẽ như nhiều họ hàng hoang dại của chúng khi nói đến việc chống lại bệnh tật, hạn hán và các thách thức khác. Chúng cũng không có sự đa dạng di truyền làm cho các quần thể hoang dại loại bỏ nó - tất cả các cá thể giống nhau đến nỗi giết chết một cá thể là có thể giết chết tất cả.

Trung tâm Rau Thế giới đã thu thập 89 giống cà tím hoang dại mới, sẽ được trồng trong Trung tâm trong những năm tới. Ý tưởng là khi các nhà nghiên cứu tìm thấy một loại cây có thể chống lại sâu bệnh hoặc tiếp tục sản xuất mặc dù có sự thay đổi về nhiệt độ, họ sẽ lai giống hoang dại đó với giống cây trồng thuần hóa tiêu chuẩn. Nếu họ quản lý để có được một con lai, họ sẽ tiếp tục chọn lọc nó qua nhiều thế hệ.

Nhà di truyền học Jaime Prohens và nhóm nghiên cứu của ông, hợp tác với Đại học Valencia ở Tây Ban Nha, đã tiếp tục hướng nghiên cứu này, sử dụng họ hàng cà tím hoang dại từ các ngân hàng gen. Nhóm của Prohens đã quản lý để có được các cây lai giàu dinh dưỡng từ nhiều cây lai và, với một số công việc trong phòng thí nghiệm, đã thu được hạt giống từ một số cây khác. 

Để biết thêm chi tiết, đọc bài viết trong NOVA.
Nguồn: www.isaaa.org