BÍ ẨN GEN NGÔ 58 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC LÀM SÁNG TỎ

Khi các nhà khoa học phát hiện ra một gen đột biến "khởi động" một gen khác chịu trách nhiệm cho các sắc tố màu đỏ nhìn thấy trong ngô, họ cũng đã giải quyết được một bí ẩn gần sáu thập kỷ với một phát hiện có thể có ý nghĩa cho việc nhân giống cây trồng trong tương lai.

Bí ẩn liên quan đến một đột biến gen tự phát làm cho các sắc tố màu đỏ xuất hiện trong các mô thực vật ngô khác nhau trong một vài thế hệ và sau đó biến mất trong các thế hệ tiếp theo. Nó có vẻ như là một mối quan tâm nhỏ, nhưng vì di truyền ngô từ lâu đã được nghiên cứu như một hệ thống mô hình, câu hỏi có ý nghĩa quan trọng đối với sinh học thực vật.

Surinder Chopra, giáo sư về di truyền học ngô tại bang Pennsylvania dẫn đầu các nỗ lực chuyển gen từ một giống ngô đột biến, được đặt tên là Ufo1 - yếu tố không ổn định cho cam1 - vào các dòng ngô lai khác nhau được nghiên cứu. Tuy nhiên, Ufo1 không làm cho các sắc tố màu đỏ xuất hiện mà là một gen có tên là pericarp color1 hoặc p1.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng gen Ufo1 thực sự được điều khiển bởi một transposeon nằm gần nó. Khi transposeon này được bật, gen Ufo1 cũng được bật, kích hoạt gen p1 để báo hiệu cho cây tạo ra các sắc tố màu đỏ. Khi transposeon tắt, gen Ufo1 sẽ im lặng và con đường sắc tố do p1 kiểm soát cũng vậy. Chopra nói rằng đây là lý do chính khiến gen Ufo1 không được xác định trong một thời gian dài và bí ẩn vẫn tồn tại.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo trongPenn State News.
Nguồn: www.isaaa.org