NIGERIA TIẾN TỚI THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU ĐŨA BT

Sau gần một thập kỷ thử nghiệm, Nigeria hiện đang trên đường hướng tới thương mại hóa đậu đũa Bt. Cây trồng Bt, được gọi là đậu đũa kháng sâu đục thân (PBR), đã được Cơ quan quản lý an toàn sinh học quốc gia (NBMA) trình bày trước công chúng. Những lợi ích tiềm năng của cây trồng đã được nêu bật trong sự kiện này, nhằm mục đích tiếp nhận ý kiến từ các nhà khoa học, nông dân, nhà hoạch định chính sách, tổ chức xã hội dân sự, chuyên gia, các tổ chức tôn giáo và truyền thông.
Giáo sư Muhammad Ishiyaku, nhà điều tra chính của đậu đũa PBR, đã thảo luận về cách trồng cây biến đổi gen cũng như sự an toàn của nó dựa trên đánh giá rủi ro đối với thực phẩm và môi trường. Ông nhấn mạnh rằng các nhà nghiên cứu đã quyết định sử dụng kỹ thuật di truyền để giải quyết các vấn đề của nông dân do sâu Maruca vitrata gây ra ở đậu đũa, dẫn đến mất mùa cao tới 80%.

Tổng giám đốc NBMA, Tiến sĩ Rufus Ebegba, thời gian lấy ý kiến công chúng 21 ngày đã được đăng trên ba tờ báo quốc gia và trang web NBMA để cho phép các bên liên quan gửi ý kiến. Dự kiến loại cây trồng Bt này sẽ được thương mại hóa trên thị trường Nigeria vào năm 2020.

Đọc thêm từ Leadership and NBMA.
Nguồn: www.isaaa.org