Chỉnh sửa gen để phát triển cà chua cay GM

Với sự phát triển của các công cụ chỉnh sửa gen, các chuyên gia từ Đại học Liên bang Viçosa ở Brazil đã khám phá về khả năng tạo racà chua cay. Bài viết được xuất bản trong Trends in Plant Science.
Mục tiêu chính của việc phát triển cà chua cay là dễ dàng sản xuất hàng loạt capsaicinoids, là chất chuyển hóa thứ cấp mang lại cho ớt hương vị cay của chúng và đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe và ứng dụng công nghiệp. Theo các nhà nghiên cứu, hai kỹ thuật chỉnh sửa bộ gen có thể được sử dụng cùng nhau để khởi động sinh tổng hợp capsaicinoid trong cà chua. Đầu tiên là bộ kích hoạt giống như chất kích hoạt phiên mã (TALEs), một bộ protein được tiết ra bởi vi khuẩn gây bệnh, Xanthomonas spp., khi chúng lây nhiễm vào cây chủ. Việc tập hợp nhanh chóng các gen TALE vào một vector T-DNA duy nhất sẽ cho phép điều chỉnh đồng thời sự biểu hiện của một số gen sinh tổng hợp capsaicinoid quan trọng. Thử nghiệm thực tế sẽ tiếp tục cho thấy liệu mức độ phiên mã đạt được có đủ để con đường capsaicinoid hoạt động hay không.

Kỹ thuật thứ hai là sử dụng kỹ thuật bộ gen để thay thế mục tiêu của các promoter. Điều này đã được chứng minh là có hiệu quả trong cà chua bằng cách sử dụng cấu trúc mang promoter 35S và gen ANT1, mã hóa một yếu tố phiên mã liên quan đến việc điều chỉnh sản xuất anthocyanin. Các promoter của các gen không hoạt động trong con đường capsaicinoid có thể được thay thế bằng các promoternội sinhđặc hiệu cho quả cà chua để tạo ra cây cisgenic có gen hoạt động phiên mã. Thử nghiệm thực tế sẽ tiết lộ nếu các sản phẩm hoạt động đầy đủ, hoạt động sinh hóa và xúc tác cho các phản ứng đúng.

Tham khảo thêm trên Trends in Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org