CÂY TRỒNG ĐƯỢC CẢI THIỆN CÓ THỂ TĂNG GẤP ĐÔI SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

Học viện Wageningen (WUR) đang thực hiện dự án CropBooster-P EU theo lộ trình để làm cho cây trồng nông nghiệp trở thành bằng chứng trong tương lai. Dự án CropBooster-P EU sẽ phát triển một lộ trình để tăng gấp đôi năng suất cây trồng của châu Âu vào năm 2050 và chuẩn bị các loại cây trồng này cho nhu cầu và khí hậu tương lai của châu Âu. Những cây trồng này nên có năng suất cao hơn, sử dụng tối ưu nước và khoáng chất, có giá trị dinh dưỡng và chất lượng cao nhất có thể.

Theo René Klein Lankhorst của WUR, việc tăng gấp đôi năng suất cây trồng nông nghiệp châu Âu vào năm 2050 là khả thi bằng cách tối ưu hóa quá trình quang hợp. "Các cây nông nghiệp hiện nay chuyển hóa ánh sáng mặt trờithành sinh khối thực vật thấp đáng ngạc nhiên, tỷ lệ khoảng 0,5 đến 1%. Nhân đôi tỷ lệ này lên 1 đến 2% là tất cả những gì chúng ta cần và điều này đã được khoa học chứng minh là có thể." Lankhorst cho biết thêm rằng các loại cây trồng được cải thiện cũng sẽ phải sử dụng nước và khoáng chất như nitơ và phốt pho rất hiệu quả.

Để biết thêm chi tiết về CropBooster-P EU, tham khảo bài viết tin tức từ WUR.
Nguồn: www.isaaa.org