Phê duyệt bằng sáng chế hạt giống bông GM của Monsanto để thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ sinh học của Ấn Độ

Tòa án tối cao Ấn Độ đã phê chuẩn yêu cầu của Monsanto về bằng sáng chế của hạt bông biến đổi gen (GM), đảo ngược phán quyết trước đó của Tòa án tối cao New Delhi. Quyết định này đã được các công ty nông nghiệp quốc tế như Bayer, Dupont Pioneer và Syngenta đón nhận, trong khi các tổ chức nông dân lớn ở nước này cũng bày tỏ sự ủng hộ khi họ mong muốn có được công nghệ mới và giống cây trồng biến đổi gen.

Hạt giống bông GM của Monsanto là cây trồng GM duy nhất được phép ở Ấn Độ. Năm 2003, Tòa án tối cao New Delhi đã phê chuẩn cây trồng cùng với giống cải tiến, đưa Ấn Độ vào một trong những quốc gia sản xuất bông hàng đầu trên thế giới. Quyết định của Tòa án Tối cao đã bị đảo ngược vào năm 2018 sau khi công ty hạt giống Ấn Độ Nuziveedu Seeds Ltd (NSL) tuyên bố rằng Monsanto không được phép yêu cầu bằng sáng chế về giống bông GM của mình theo Đạo luật Bằng sáng chế của quốc gia.

M. Ramasami, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp hạt giống Ấn Độ, cho rằng phán quyết hiện tại sẽ thúc đẩy đầu tư vào ngành công nghệ sinh học của đất nước như tiến bộ trong công nghệ hạt giống và quy trình canh tác, giúp nông dân Ấn Độ cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Để biết thêm, đọc bài viết trên Commodity Online.
Nguồn: www.isaaa.org