NGÔ BT BIỂU HIỆN GEN TỔNG HỢP CRY1AB/CRY1AC KHÔNG GÂY HẠI CHO LOÀI ĂN PHẤN HOA

Các nhà khoa học và các đối tác của Đại học Hải Nam đã đánh giá tác động có thể của phấn hoa ngô Bt quy tụ hai gen Cry1Ab / Cry1Ac đối với các loài không chủ đích sử dụng phấn hoa làm thức ăn thông qua các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Các loài được quan sát bao gồm bọ rùa (Propylea japonica), lacewing xanh (Chrysoperla nipponensis) và ong mật (Apis mellifera), là những côn trùng phổ biến ăn phấn hoa của một số cây trồng. Khi chúng ăn cây trồng Bt, chúng có thể tiếp xúc trực tiếp với protein Cry. Do đó, những loài côn trùng này thường được sử dụng trong việc thử nghiệm tác dụng của cây Bt đối với các sinh vật không phải mục tiêu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đẻ con và trọng lượng tươi của bọ rùa trưởng thành tăng đáng kể khi tiếp xúc với phấn hoa ngô Bt nhưng các thông số khác như tỷ lệ sống, thời kỳ tiền rụng trứng và khả năng sinh sản không bị ảnh hưởng. Đối với ong mật xanh và ong mật, không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy trong các thông số sinh trưởng của những cá thể tiếp xúc với phấn hoa ngô không Bt và Bt.

Các phát hiện cho thấy ba loại côn trùng ăn phấn hoa phổ biến không bị ảnh hưởng bởi protein Cry1Ab/Cry1Ac. Do đó, ngô Bt sẽ không gây rủi ro cho các sinh vật không chủ đích này.

Tham khảo nghiên cứu trên Toxins.
Nguồn: www.isaaa.org