ỨNG DỤNG CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC QUAN TRỌNG Ở PAKISTAN

"Mất an ninh lương thực toàn cầu là mối đe dọa hàng đầu ở các nước đang phát triển. Cam kết chính trị mạnh mẽ để xóa đói là rất cần thiết. Trên toàn cầu, cây trồng công nghệ sinh học đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực, bền vững và biến đổi khí hậu bằng cách tăng năng suất cây trồng và giúp giảm nghèo bằng cách nâng cao đời sống của nông dân và lực lượng lao động liên quan đến nông nghiệp, "Giáo sư Tiến sĩ M. Iqbal Choudhary, Giám đốc Trung tâm Khoa học Sinh học và Hóa học Quốc tế, Đại học Karachi (UoK) tại Pakistan và Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Pakistan (PABIC), bày tỏ quan điểm này trong suốt quá trình ra mắt của ISAAA Brief 53: Hiện trạng thương mại hóa toàn cầu cây trồng công nghệ sinh học / GM năm 2017.Brief 53 đã được ra mắt tại một cuộc họp báo được tổ chức tại Trung tâm thông tin khoa học quốc gia UoK Latif Ebrahim Jamal (LEJ) vào ngày 19 tháng 12 năm 2018.
Cuộc họp báo được tổ chức bởi PABIC, nhằm nâng cao nhận thức về tiềm năng to lớn của thương mại hóa công nghệ sinh học cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Pakistan. "Đây thực sự là một dấu hiệu tốt cho thấy Pakistan đã tăng diện tích bông được tưới lên 3,4% hoặc 100.000 ha từ 2,9 triệu ha lên 3 triệu ha trong năm 2017", giáo sư Choudhary nói. Ông nói thêm rằng trong tám năm qua, ước tính có khoảng 725.000 nông dân Pakistan đã được hưởng lợi ích kinh tế khi sử dụng bông công nghệ sinh học. Người ta ước tính rằng lợi ích kinh tế từ cây trồng công nghệ sinh học cho Pakistan trong giai đoạn 2010 đến 2016 là 4,8 tỷ đô la Mỹ và riêng 483 triệu đô la Mỹ cho năm 2016, theo ISAAA Brief 53.

Để biết thêm chi tiết về cây trồng công nghệ sinh học ở Pakistan, tham khảo PABIC.
Nguồn: www.isaaa.org