USDA: KHÔNG PHÁT HIỆN GMO, KHÔNG DÁN NHÃN

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thông qua Bộ trưởng Sonny Perdue đã công bố Tiêu chuẩn thực phẩm sinh học quốc gia vào ngày 20 tháng 12 năm 2018. Luật tiết lộ thực phẩm sinh học quốc gia, được Quốc hội thông qua vào tháng 7 năm 2016, đã chỉ đạo USDA thiết lập tiêu chuẩn bắt buộc trên toàn quốc đối với việc cung cấp thông tin thực phẩm đã hoặc có thể được ứng dụng kỹ thuật sinh học (BE).

Tiêu chuẩn định nghĩa thực phẩm ứng dụng kỹ thuật sinh học là những thực phẩm có chứa vật liệu di truyền có thể phát hiện đã được sửa đổi thông qua các kỹ thuật phòng thí nghiệm nhất định và không thể được tạo ra thông qua nhân giống thông thường hoặc được tìm thấy trong tự nhiên. Trong định nghĩa của Standard về thực phẩm ứng dụng kỹ thuật sinh học, một số nghiên cứu đã được trích dẫn về các sản phẩm và thành phần thực phẩm tinh chế và nói rằng "Nếu vật liệu di truyền không được phát hiện, thì không thể kết luận rằng sản phẩm hoặc thành phần thực phẩm có chứa vật liệu di truyền biến đổi. Do đó, dựa trên các bằng chứng khoa học có sẵn, xi-rô từ củ cải đường,mía đường, ngô hàm lượng fructose cao, dầu thực vật tinh chế khử trùng và các thành phần tinh chế khác không thể yêu cầu công bố thực phẩm BE vì các điều kiện phục vụ chế biến hiệu quả làm suy giảm hoặc loại bỏ DNA ban đầu có mặt trong các mặt hàng nông sản thô. "

Tiêu chuẩn sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, đối với các doanh nghiệpnhỏ sản xuất thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Ngày tuân thủ bắt buộc là ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các thực thể được quy định có thể tự nguyện tuân thủ Tiêu chuẩn cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Để biết thêm chi tiết, tham khảoBE Disclosure and Labeling, including the Rulemaking Documents.
Nguồn: www.isaaa.org