Dự báo: quy mô thị trường công nghệ sinh học toàn cầu sẽ tăng trưởng đáng kể trong 4 năm tới

Technavio báo cáo rằng thị trường công nghệ sinh học nông nghiệp toàn cầu sẽ tăng trưởng gần 21,2 tỷ USD trong giai đoạn 2018-2022. Vào tháng 12 năm 2018, Technavio, một công ty nghiên cứu thị trường đã công bố báo cáo về các thị trường công nghệ lớn, tuyên bố rằng thị trường công nghệ sinh học nông nghiệp toàn cầu sẽ tăng tốc trong bốn năm tới, tăng trưởng với tốc độ hàng năm gần 11% với 53 % đến từ Châu Mỹ. Báo cáo cũng xác định nhu cầu tăng đối với năng suất cây trồng là một trong những yếu tố chính thúc đẩy tốc độ tăng trưởng.

Báo cáo cũng bao gồm phân tích về cảnh quan cạnh tranh của thị trường và thông tin sản phẩm về các công ty khác nhau bao gồm BASF, Bayer, ChemChina, DowDuPont và Eurofins Scientific. Nó cũng cung cấp dự đoán về sự đóng góp của các phân khúc ứng dụng khác nhau cho sự tăng trưởng hoặc quy mô thị trường. Đặc biệt, báo cáo dự đoán rằng phân khúc hạt giống biến đổi gen sẽ chiếm thị phần cao nhất trên thị trường do sự áp dụng cao hơn ở các quốc gia khác nhau.

Tổng quan về báo cáo được cung cấp bởi Technavio.
Nguồn: www.isaaa.org