NHậT BảN CÓ THể CHO PHÉP BÁN THựC PHẩM CHỉNH SửA Bộ GEN

Ủy ban Chuyên gia Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản đã công bố đề xuất cho phép hầu hết các bộ gen được chỉnh sửa hiện đang được phát triển được đưa ra thị trường mà không cần kiểm soát an toàn bởi nhà nước. Dự kiến đề xuất sẽđẩy nhanh việc tạo ra các loại cây trồng bổ dưỡng và cải tiến hơn.
Trong dự thảo báo cáo của Ủy ban, phương pháp tiêu diệt gen mục tiêu, bao gồm các sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, cũng như cây trồng nông nghiệp đã bị loại khỏi quy định như quy định về bán hàng. Những sản phẩm đó không thể được phân biệt với cải tiến chăn nuôi truyền thống, bởi vì nó cũng xảy ra trong tự nhiên và quy định là khó khăn. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, họ sẽ yêu cầu thông báo. Các hình phạt như thông báo và nội dung thông báo có thể được thiết lập trong tài khóa 2019. Trong khi đó, phương pháp thêm gen từ bên ngoài phải tuân theo quy định tương tự như thực phẩm biến đổi gen, cần được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xem xét an toàn . Sản phẩm có thể được bán trên thị trường sau khi vượt qua kiểm tra.

Quy định mới được áp dụng cho các sản phẩm trong nước hoặc các mặt hàng nhập khẩu theo cách tương tự. Đánh giá an toàn cá nhân sẽ được thực hiện bởi Ủy ban An toàn Thực phẩm của Bộ Nội các theo yêu cầu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽđược đưa ra vào cuối tháng 3 năm 2019.

Để biết thêm thông tin, liên hệ Fusao Tomita: ftomita@a-hitbio.com.
Nguồn: www.isaaa.org