Các nhà khoa học khám phá ra cách làm cho cây lúa nhân đôi giống hệt thông qua hạt giống

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Davis (UC Davis), đã phát hiện ra một cách để làm cho cây lúa nhân đôi giống hệt thông qua hạt giống. Mặc dù 400 loài thực vật hoang dã tạo ra hạt giống khả thi mà không cần thụ tinh, quá trình tương tự đã không phát triển trong hầu hết các loài cây trồng thương mại. Công trình do nhà nghiên cứu sau tiến sĩ Imtiyaz Khanday và Venkatesan Sundaresan, giáo sư sinh học thực vật và khoa học thực vật tại UC Davisdẫn đầu, là một bước tiến lớn.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng gen lúa gạoBBM1, thuộc một họ gen thực vật có tên là "Baby Boom" (BBM), được biểu hiện trong các tế bào phấn nhưng không có trong noãn. Sau khi thụ phấn, BBM1 được biểu hiện trong tế bào được thụ phấn, nhưng - ít nhất là ban đầu - biểu hiện này xuất phát từ sự đóng góp của giống đực vào bộ gen. BBM1 khởi độngkhả năng noãn được thụ phấn để tạo thành phôi.

Sử dụng chỉnh sửa gen, các nhà nghiên cứu đã có thể ngăn chặn thực vật thông qua sự phân bào và hình thành tế bào noãn bằng cách giảm thiểu, thừa hưởng một bộ nhiễm sắc thể đầy đủ từ cây mẹ. Sau đó, họ đã khiến những tế bào noãn này biểu hiện BBM1, điều mà chúng thường không làm nếu không được thụ phấn. "Vì vậy, chúng tôi có một tế bào noãn lưỡng bội với khả năng tạo phôi và phát triển thành hạt vô tính", Sundaresan nói.

Theo Sundaresan, quá trình này có hiệu quả khoảng 30 phần trăm, nhưng họ hy vọng nó có thể tăng lên với nhiều nghiên cứu hơn. Cách tiếp cận nên hoạt động trong các loại cây ngũ cốc khác, có gen BBM1 tương đương, và trong các cây trồng khác, Sundaresan nói.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo trên UC Davis.
Nguồn: www.isaaa.org