NGHIÊN CứU CủA TRƯờNG ĐạI HọC BANG IOWA CHO BIếT CảM TÍNH CHốNG GMO CÓ TÁC ĐộNG TRở LạI ĐốI VớI CÁC NƯớC ĐANG PHÁT TRIểN

Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học bang Iowa đã phân tích hàng chục nghiên cứu khoa học trước đây về sự an toàn của ngô Bt và cung cấp tổng quan về quy trình đánh giá rủi ro áp dụng cho cây trồng biến đổi gen (GM).
Walter Suza, phụ tá trợ lý giáo sư nông học tại bang Iowa và là đồng tác giả của nghiên cứu, nói rằng ngô Bt có thể giúp nông dân ở châu Phi chống lại một loại dịch hại mới nổi có khả năng tàn phá mùa màng của họ, nhưng sự e sợ cây trồng biến đổi gen đã làm chậm việc áp dụng công nghệ ở lục địa. Ông trích dẫn vấn đề của sâu xanh, một loại dịch hại mới nổi lan nhanh chóng ở châu Phi. Ông cho biết ngô Bt có thể giúp chống lại sâu bệnh ngay lập tức, trong khi phát triển sức đề kháng thông qua nhân giống cây trồng truyền thống sẽ mất nhiều năm. Tổng quan cho thấy việc trì hoãn việc áp dụng các loại cây trồng biến đổi gen như ngô Bt ở các nước đang phát triển gây ra rủi ro cho cả con người và môi trường.

Bài báo đăng trên tạp chí Global Food Security đưa ra kết luận rằng cây trồng biến đổi gen là an toàn cho con người và môi trường, và những rủi ro liên quan đến cây trồng biến đổi gen đã được chứng minh là thấp đến không tồn tại. Nó kết luận rằng các công nghệ biến đổi gen có thể được sử dụng để phát triển các giống cây trồng chịu được stress và nhiều dinh dưỡng hơn, và để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sức khỏe con người. Nó cũng tuyên bố rằng trong khi mỗi sản phẩm GM mới được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể, các sản phẩm thương mại được phê duyệt như các sản phẩm có chứa gen Bt, cũng bị kiểm tra khoa học nghiêm ngặt. Đặc điểm biến đổi gen, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo vệ Bt do cây trồng kết hợp, nên được coi là một công cụ để cải thiện năng suất cây trồng, an toàn thực phẩm và thu nhập cho nông dân thiếu an ninh thực phẩm.

Để biết thêm chi tiết, đọc tin tức từ Đại học bang Iowa. Truy cập mở có sẵn tại Global Food Security.
Nguồn: www.isaaa.org