BÁO CÁONổI BậT CủA USDA Về ĐổI MớI CÔNG NGHệ

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã phát triển 166 phát minh mới và 66 ứng dụng bằng sáng chế trong năm tài chính 2017, theo Báo cáo thường niên về Chuyển giao công nghệ được công bố trong tháng này.

"Nghiên cứu của USDA không chỉ cải thiện nông nghiệp, mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh và việc làm thông qua những đổi mới ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày", Tiến sĩ Chavonda Jacobs-Young, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu, giáo dục và kinh tế của USDA cho biết. "Báo cáo này minh họa tại sao các nghiên cứu cho thấy rằng mỗi đô la đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp trả lại 20 đô la cho nền kinh tế của chúng tôi."

Một trong những điểm nổi bật của báo cáo 434 trang là mầm đậu tương với gen chịu nhiệt. Nó đã được giải thích rằng nhiệt độ trên 90oF làm hỏng hạt đậu tương và tạo ra thiệt hại kinh tế cho các nhà sản xuất ở những khu vực có nhiệt độ cao liên tục, chẳng hạn như khu vực đồng bằng Mississippi. Các nhà khoa học thuộc Sở nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đã phát hành dòng mầm đậu tương đầu tiên của Hoa Kỳ mà các nhà tạo giống cây trồng thương mại và công cộng có thể sử dụng để phát triển các giống đậu tương chịu nhiệt cho các nhà sản xuất.

Tải về báo cáo USDA để biết thêm thông tin.
Nguồn:www.isaaa.org