BÁO CÁO CủA WRI CHO BIếT GMO VÀ CHỉNH SửA GEN CÓ THể GIÚP CảI THIệN VIệC NHÂN GIốNG CÂY TRồNG Để TĂNG NĂNG SUấT

Một báo cáo mới, Tạo ra một tương lai thực phẩm bền vững, được xuất bản bởi Viện tài nguyên thế giới (WRI) cho thấy cách nuôi sống gần 10 tỷ người của hành tinh vào năm 2050 khi nhu cầu thực phẩm được thiết lập tăng hơn 50% và nhu cầu thực phẩm từ động vật các sản phẩm (thịt, sữa và trứng) có khả năng tăng gần 70%.
Báo cáo nói rằng thế giới phải thúc đẩy sản xuất lương thực trên đất nông nghiệp hiện có và các sinh vật biến đổi gen (GMO) và chỉnh sửa gen có thể giúp cải thiện việc nhân giống cây trồng để tăng năng suất. Theo báo cáo, không có bằng chứng nào cho thấy GMO đã gây hại trực tiếp đến sức khỏe con người.

Báo cáo nói rằng không có giải pháp hoàn hảo nào sản xuất đủ lương thực bền vững, nhưng báo cáo cung cấp một gói năm giải pháp để đảm bảo cho mọi người ăn mà không làm tăng khí thải, thúc đẩy nạn phá rừng hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói. WRI ước tính rằng việc cung cấp cho thế giới một cách bền vững trong khi giảm phát thải sử dụng đất nông nghiệp và khí thải nhà kính (GHG) vào năm 2050 sẽ có nghĩa là cả thế giới:

1. giảm nhu cầu bằng cách cắt giảm tổn thất và lãng phí thực phẩm, ăn ít thịt bò và thịt cừu, sử dụng cây trồng làm thực phẩm và thức ăn thay vì nhiên liệu sinh học và giảm tăng dân số bằng cách đạt được mức sinh thay thế;
2. tăng năng suất cây trồng và vật nuôi lên cao hơn mức lịch sử, nhưng trên cùng một diện tích đất;
3. ngăn chặn nạn phá rừng, phục hồi đất than bùn và đất bị thoái hóa, và liên kết lợi nhuận đạt được để bảo vệ cảnh quan tự nhiên;
4. cải thiện nuôi trồng thủy sản và quản lý nghề cá hoang dã hiệu quả hơn; và
5. sử dụng các công nghệ tiên tiến và phương pháp canh tác làm giảm lượng khí thải GHG nông nghiệp.

Tạo ra một tương lai thực phẩm bền vững đã được WRI hợp tác với Ngân hàng Thế giới, Chương trình Môi trường LHQ, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và các cơ quan nghiên cứu nông nghiệp Pháp CIRAD và INRA. Để biết thêm chi tiết, tham khảo trên CIRAD. Tải xuống một bản sao của báo cáo từ WRI.
Nguồn: www.isaaa.org