CÁC NHÀ KHOA HọC TIếT Lộ CÁCH THựC VậT CảM NHậN NHIệT Độ

Các nhà khoa học từ Đại học California, Riverside (UCR) do Tiến sĩ Meng Chen dẫn đầu minh họa cách thực vật cảm nhận nhiệt độ bằng cách sử dụng các yếu tố di truyền trong cây mô hình, Arabidopsis. Bài báo của họ được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Chen và các đồng nghiệp đã nghiên cứu vai trò của phytochrom B, một con đường truyền tín hiệu phân tử có thể đóng vai trò quan trọng trong cách thực vật phản ứng với nhiệt độ. Họ đã quan sát phytochrom B ở Arabidopsis ở 21 độ C và 27 độ C dưới ánh sáng đỏ. Bước sóng đơn sắc cho phép nhóm nghiên cứu cách thức hoạt động của cảm biến thực vật đặc biệt này mà không bị nhiễu từ các bước sóng ánh sáng khác. Kết quả cho thấy phytochrom B hoạt động như một cảm biến nhiệt độ vào ban ngày vào mùa hè. Kết quả cũng đưa họ đến HEMERA, một chất kích hoạt phiên mã, bật các gen phản ứng nhiệt độ kiểm soát sự phát triển của thực vật. Nhóm nghiên cứu coi đó là điều khiển chính cho cảm biến nhiệt độ ở thực vật.

Các nhà nghiên cứu có kế hoạch mở rộng nghiên cứu này để hiểu thêm về cách thực vật phản ứng với nhiệt độ ở mức độ phân tử. Họ nhận thấy rằng những phát hiện này sẽ giúp các nhà nghiên cứu khác thiết kế các loại cây trồng tạo ra năng suất tốt hơn giữa điều kiện khí hậu ấm hơn.

Tham khảo thêm về nghiên cứu từ UCR.
Nguồn: www.isaaa.org