SIÊU BIểU HIệN CủA PAC1 GIÚP CảI THIệN TÍNH KHÁNG VI RÚT CủA ĐậU TƯƠNG

Các nhà khoa học từ Học viện Khoa học Nông nghiệp Cát Lâm ở Trung Quốc đã phát triển thành công dòng đậu tương biến đổi gen với khả năng kháng nhiều loại virus. Kết quả được công bố trên tạp chí Transgenic Research .

Xiangdong Yang và các đồng nghiệp đã tạo ra các dòng đậu tương biến đổi gen (GM) cấu thành gen biểu hiện gen ribonuclease đặc hiệu RNA sợi đôi PAC1 từ Schizosaccharomyces pombe để đánh giá các phản ứng kháng thuốc của chúng đối với nhiều chủng vi rút và phân lập. Đánh giá khả năng kháng thuốc trong vòng ba năm cho thấy các dòng GM có mức độ nghiêm trọng bệnh thấp hơn đáng kể trong điều kiện đồng ruộng và tiếp xúc với chủng vi rút khảm đậu tương (SMV) SC3, so với các dòng không biến đổi gen. Hơn nữa, tiếp xúc với bốn chủng SMV bổ sung và các loại virut khác (virut khảm phổ biến ở đậu, virut khảm dưa hấu và virut đậu xanh), cây GM cho thấy các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn và sức đề kháng tốt hơn so với các cây không biến đổi gen.

Dựa trên những phát hiện, sự biểu hiện quá siêu biểu hiện của PAC1 có thể cải thiện khả năng kháng nhiều loại virut trong đậu tương.

Tham khảo nghiên cứu trong Transgenic Research .
Nguồn: www.isaaa.org