COLOMBIA Mở CửA CHO VIệC ÁP DụNG CÔNG NGHệ SINH HọC; TIếP TụC VƯợT QUA CÁC RÀO CảN Về QUY ĐịNH

Báo cáo Mạng thông tin nông nghiệp toàn cầu (GAIN) của USDA về tình trạng công nghệ sinh học nông nghiệp ở Colombia đã được phát hành.
Theo báo cáo, Colombia vẫn mở cửa cho việc áp dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ công nghệ sinh học và các công nghệ tiên tiến khác. Diện tích trồng các loại cây trồng biến đổi gen (GE) ở Colombia đã giảm do sự suy giảm tổng thể của các đồn điền ngô và bông. Chính phủ Colombia và các bên liên quan phải hoàn tất các cuộc thảo luận về các quy định về công nghệ sinh học liên quan đến sự hiện diện ở mức độ thấp (LLP), dán nhãn GE và Nghị định 4525 để ổn định môi trường pháp lý của Colombia cho các sản phẩm GE. Những vấn đề này có khả năng cản trở việc áp dụng các công nghệ mới.

Colombia tiếp tục nhập khẩu vắc-xin GE cho các bệnh động vật, và có sự quan tâm ngày càng tăng từ các công ty nước ngoài và chính quyền địa phương trong việc tiếp cận công nghệ muỗi GE, công nghệ này đang chờ đánh giá về thẩm quyền và quy định pháp lý trong nước.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc USDA FAS GAIN Report.
Nguồn: www.isaaa.org