CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA GEN Ở CÂY CẢI XOĂN TRUNG QUỐC

Rau cải Brassica là những loại rau quan trọng về mặt kinh tế với giá trị dinh dưỡng cao. Công nghệ chỉnh sửa hệ gen bằng CRISPR-Cas9 cho thấy hiệu quả ở nhiều loài cây trồng, nhưng chưa được áp dụng trên Brassica. Lần đầu tiên, Haoru Tang và đồng nghiệp thuộc Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã chứng minh tính khả thi của kỹ thuật CRISPR-Cas9 trong chỉnh sửa gen cây cải xoăn (Chinese kale), một chi Brassica làm rau quan trọng vì mùi vị và mức độ biểu hiện cao chất chống oxy hóa của nó, cũng như hợp chất anticarcinogenic (chống ung thư), bao gồm vitamin C, carotenoids, phenolics tổng số, và glucosinolates.

Họ tập trung vùng gen đích phytoene desaturase (PDS), phục vụ cho nội dung chỉnh sửa thông qua CRISPR/Cas9 bởi vì khi làm xáo trộn vùng gen này sẽ dẫn đến kết quả kiểu hình bạch tạng (albino phenotype), rất dễ dàng nhận diện ra. Các gen đồng hợp tử PDS là BaPDS1 và BaPDS2 được đánh dấu đích đến trong nghiên cứu thông qua chuyển nạp gián tiếp nhờ vi khuẩn Agrobacterium. Có hơn 3/4 cây cải bị đột biến,trong đó, một phần năm đột biến cả hai gen đồng hợp tử và có hơn một nửa là một trong gen đồng hợp tử bị đột biến. Như vậy, tính khả thi của kỹ thuật chỉnh sửa gen nhờ hệ thống CRISPR-Cas9 đã được chứng minh đối với trường hợp cây cải và nhóm cây ăn rau thuộc chi Brassica.

Tham khảo thêm trên Nature.
Nguồn: www.isaaa.org