CRISPR-CAS9 CHỈNH SỬA GEN KHÁNG SÂU ĐỤC QUẢ BÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC TRỪ SÂU

Sâu đục quả bông (Helicoverpa armigera) là tác nhân gây hại chính của hơn 300 loài cây trồng thuộc 68 họ thực vật. Sâu này kháng được với hầu hết thuộc diệt côn trùng hóa học, người ta phải xác định cơ chế của nó trong việc giải độc những thuốc hóa học thực vật và những thuốc trừ sâu phổ biến nhằm quản lý dịch hại sâu đục quả bông. 

Yidong Wu và cs. thuộc Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc, đã sử dụng hệ thống CRISPR-Cas9 nhằm “knockout” một chùm gen bao gồm 9 gen P450 trong sâu đục quả bông thông qua chuyển nạp trực tiếp bằng kỹ thuật vi tiêm vào phôi (embryo microinjection). Chủng nòi “knockout” (strain) được xử lý với nhiều hóa chất thực vật và các loại thuốc trừ sâu tổng hợp khác nhau, bao gồm xanthotoxin, gossypol acetate, 2-tridecanone, coumarin, nicotine, esfenvalerate, indoxacarb, emamectin benzoate, và chlorantraniliprole. Sự biểu hiện gen cũng được xác định thông qua kỹ thuật qRT PCR. Kết quả cho thấy mức độ sống sót của sâu giảm đáng kể với cách làm knockout như vậy khi cho vào nghiệm thức “phytochemicals” và “insecticides”. CRISPR-Cas9 đã được minh chứng là công cụ hiệu quả giúp chúng ta quản lý sâu kháng thuốc “insecticide” như trường hợp sâu đục trái bông.

Tham khảo thêm trên Nature.
Nguồn: www.isaaa.org