ISAAA CÔNG BỐ BÁO CÁO VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI HỘI NGHỊ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA LHQ TẠI AI CẬP

Hội nghị hai tuần về đa dạng sinh học của Liên hợp quốc năm 2018 bắt đầu vào ngày 17 tháng 11 năm 2018 tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, với bài phát biểu khai mạc của Tổng thống Ai Cập, H.E. Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil el-Sisi.

"Chủ đề của hội nghị của chúng tôi Đầu tư vào đa dạng sinh học cho con người và hành tinh phản ánh tầm nhìn tập thể của chúng ta về sự cần thiết để tích hợp bảo tồn đa dạng sinh học vào tất cả các tầng lớp xã hội. Điều này góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và quản lý chúng một cách bền vững", Tổng thống Abdel Fattah El Sisi nói.

Trong hội nghị, các đại biểu từ 196 Bên Công ước Đa dạng sinh học (CBD) dự kiến sẽ đổi mới cam kết đạt được các mục tiêu đa dạng sinh học toàn cầu vào năm 2020 và thiết lập lộ trình đàm phán về khung đa dạng sinh học sau 2020.

ISAAA và mạng lưới các Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học (BIC) đang tích cực tham gia vào các sự kiện hội nghị. ISAAA đã đưa ra các tuyên bố liên quan đến công nghệ sinh học, đặc biệt là các cân nhắc về kinh tế xã hội, xây dựng năng lực, Cổng thông tin an toàn sinh học và đánh giá, tổng hợp hiệu quả của Nghị định thư.

Đọc thêm từ báo cáo của ISAAA, địa chỉ của Tổng thống Abdel Fattah El Sisis, và thông cáo báo chí của CBD về sự kiện này. 
Nguồn: www.isaaa.org