HỆ THỐNG CAS NUCLEASE HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT

Kỹ thuật chỉnh sửa hệ gen bằng CRISPR được ứng dụng trên nhiều loài cây trồng với enzyme Cas nucleases. Tuy nhiên, những nucleases như vậy không được so sánh trực tiếp với từng chủng loại khác nhau để xác định enzyme nào tốt nhất khi xem xét hiệu quả và tính chuyên biệt của enzyme. Nicola Patron và cs. thuộc Viện Earlham, Anh Quốc thực hiện thí nghiệm so sánh này, họ ghi nhận ezyme bioRxiv. 
Sử dụng tế bào trần (protoplasts) của Arabidopsis và cây thuốc lá, những gen đích được phân lập, và điều kiện thí nghiệm được bố trí giống nhau, họ đã tiến hành so sánh các enzymes Cas9 của vi khuẩn Staphylococcus aureus và Streptococcus pyogenes, những enzymes Cas12a của vi khuẩn Acidaminococcus sp. và Lachnospiraceae bacterium. Hiệu quả của enzyme thay đổi khác nhau trong tạo đột biến có chủ đích, với Cas9 của vi khuẩn S. aureus cho hiệu quả tốt nhất. Họ tìm thấy sự tương quan giữa nucleotide và hiệu quả của enzymes này, dẫn đến kết luận rằng những variants có mức ổn định cao của Cas9 làm giảm đáng kể đột biến không chủ đích trong cây. 
Nguồn: www.isaaa.org