CẬP NHẬT KỸ THUẬT CHỈNH SỬA BỘ GEN KHOAI TÂY

Cây đa bội thể có những hạn chế nhất định trong cải tiến giống và thao tác kỹ thuật di truyền, cũng như kỹ thuật chỉnh sửa hệ gen khi quần thể con lai đang phân ly và làm thuần gen mong muốn có trong cá thể con lai. Do đó, những loài cây này thường được nhân giống vô tính. Tuy nhiên, người ta đã cố gắng không ngừng trong việc chứng minh khả năng của công nghệ chỉnh sửa gen được áp dụng có hệu quả trên các cây trồng như vậy, đặc biệt trường hợp cây khoai tây, loài cây trồng làm lương thực quan trọng thứ ba sau lúa gạo và lúa mì. 

David Douches và cộng sự thuộc Đại học bang Michigan đã báo cáo kết quả thành công gần đây nhất về chỉnh sửa hệ gen cây khoai tây, báo cáo được công bố trên tạp chí Frontiers in Plant Science. Họ sử dụng hệ thống TALENs và CRISPR, liệt kê các nghiên cứu trước đây về “genome editing” của cây khoai tây. Kết luận rằng những kế hoạch trong tương lai khi sử dụng công nghệ này để cải tiến giống khoai tây là hoàn toàn khả thi. Theo đó, họ đã chỉnh sửa thành công gen StSSR2, StALS1, và StVlnv, những gen này điều khiển phẩm chất củ và kháng thuốc diệt cỏ thông qua hệ thống TALENs. Họ còn đề cập đến hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR cho cây khoai tây để cải tiến tính trạng “waxy” của củ khoai. Kế hoạch trong tương lai cho việc chỉnh sửa bộ gen khoai tây bao gồm giống khoai tây lưỡng bội để dễ dàng hơn cho chọn tạo giống và chỉnh sửa hệ gen.

Tham khảo thêm trên Frontiers in Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org