VĂN PHÒNG ĐIềU PHốI CÔNG NGHệ GEN CủA ÚC NHậN ĐƯợC ĐƠN XIN CấP PHÉP THử NGHIệM LÚA Mỳ GM

Văn phòng điều phối công nghệ gen của Úc (OGTR) đã nhận được đơn xin cấp phép (DIR 165) từ Đại học Melbourne để tiến hành khảo nghiệm lúa mì biến đổi gen (GM) với hàm lượng sắt thay đổi.

Cuộc khảo nghiệm được đề xuất sẽ diễn ra từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 12 năm 2023, lên tới 10 địa điểm mỗi năm với diện tích tối đa là 2 ha / điểm. Các địa điểm khảo nghiệm có thể được đặt tại bất kỳ khu vực nào trong số 132 khu vực ở Victoria, New South Wales, Tây Úc và Nam Úc. Thử nghiệm sẽ phải chịu các biện pháp kiểm soát hạn chế sự lan truyền và sự tồn tại của cây và vật liệu di truyền GM được giới thiệu của chúng. Lúa mì GM sẽ không được sử dụng cho thức ăn của con người hoặc thức ăn chăn nuôi.

OGTR đang chuẩn bị một Kế hoạch Đánh giá và Quản lý Rủi ro cho ứng dụng sẽ được công bố và đưa ra lời khuyên từ các chuyên gia, cơ quan và chính quyền vào cuối tháng 1 năm 2019. Sẽ có ít nhất 30 ngày để gửi ý kiến.

Để biết thêm thông tin, bao gồm thông báo về đơn đăng ký, câu hỏi và câu trả lời, và tóm tắt đơn xin cấp phép, truy cập trang DIR 165 trên trang web OGTR.
Nguồn: www.isaaa.org