NHIỆT ĐỘ CAO CÓ THỂ KÍCH HOẠT PHẢN ỨNG TRONG RNA CỦA CÂY TRỒNGCHỈNH SỬA HỆ GEN KHÔNG CẦN PLASMID Ở CÂY BẮP CẢI TRUNG QUỐC

Chỉnh sửa gen bằng hệ thống CRISPR-Cas9 khả thi bằng các phương pháp giống như các sản phẩm biến đổi gen. Khác biệt duy nhất ở phương pháp này là trình tự DNA được chuyển bị loại bỏ ra khỏi cây trồng vào cuối thí nghiệm, tạo ra cây trồng không chứa gen chuyển. Tuy nhiên, Roman Jerala và cộng sự thuộc Viện Hóa học quốc gia Slovenia cho rằng việc chèn gen chuyển ở giai đoạn đầu của thí nghiệm có thể gây ra những đột biến không mong muốn. Do đó, họ đã đề nghị một phương pháp để bỏ qua các gen chuyển trong việc chỉnh sửa gen. 

Nhóm nghiên cứu đã chuyển nạp các enzyme Cas9 và phân tử “guide RNA” với ribonucleoprotein vào tế bào trần của cây thông qua phương pháp PEG. Kết quả cho thấy tần suất đột biến gen là 25% đối với gen FRI và PDS. Họ ghi nhận có tương quan thuận giữa số thành phần của hệ thống CRISPR và mức độ đột biến. Mục tiêu nhằm đến gen đích và nghiên cứu kỹ thuật tái sinh tế bào trần trong tương lai.

Tham khảo thêm thông tin trong trong Frontiers in Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org