BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ ĐƯỢC TRAO CHO TỔ HỢP XÁC ĐỊNH DNA

Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đã cấp Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 10,113,167, cho RNA định hướng duy nhất, khi kết hợp với protein Cas9, có hiệu quả trong việc khai thác và chỉnh sửa gen. Sự kết hợp RNA / protein này hoạt động như một cái kéo giúp chỉnh sửa gen được xác định một cách chính xác.

Tổ hợp xác định DNA CRISPR-Cas9, được phát hiện bởi Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier và nhóm của họ tại Đại học California, Berkeley và Đại học Vienna, là một trong những công nghệ phân tử cơ bản đằng sau công cụ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 mang tính cách mạng.
Bằng sáng chế này và Bằng sáng chế Hoa Kỳ trước đây số 10.000,772 bao gồm tổ hợp CRISPR-Cas9 hữu ích trong việc chỉnh sửa gen trong bất kỳ môi trường nào, kể cả các tế bào động vật và người. Bằng sáng chế mới cũng bao gồm các thành phần protein / RNA có thể phân phối CRISPR-Cas9 thành các tế bào theo hai cách khác nhau: như một protein ribonucleoprotein đầy đủ chức năng (protein Cas9 phức hợp với RNA), và với các thành phần được mã hóa bởi DNA bên trong tế bào để tạo thành một tổ hợp CRISPR-Cas9 chức năng.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo Berkeley News.
Nguồn: www.isaaa.org