CÂY TRỒNG GM ĐẦU TIÊN Ở INDONESIA SẼ SỚM ĐƯỢC THƯƠNG MẠI HÓA

Chính phủ Indonesia đã phê duyệt cây trồng biến đổi gen đầu tiênđược thương mại hóa trong nước.
Sự kiện mía công nghệ sinh học NXI-4T có chứa gen betain được phát triển bởi công ty đường thuộc sở hữu nhà nước, PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI). Các gen quy định sinh tổng hợp chất osmoprotectant được đưa vào cây mía bằng kỹ thuật chuyển gen thông qua Agrobacterium tumefaciens. Cây trồng GM được phát triển thông qua các nỗ lực hợp tác của PTPN XI, Đại học Jember và Công ty Ajinomoto. Cây mía công nghệ sinh học có thể sản xuất đường nhiều hơn 10-30% so với cây bố mẹ truyền thống trong điều kiện hạn hán.

Việc phê duyệt an toàn nguồn cấp dữ liệu đã được Bộ Nông nghiệp cấp vào tháng 8 năm 2018. Bước tiếp theo của các nhà tạo giống là lên kế hoạch thương mại hóa cây trồng công nghệ sinh học để đáp ứng nhu cầu về mía và các sản phẩm phụ ở Indonesia.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với catleyavanda@gmail.com.
Nguồn: www.isaaa.org