ENZYME ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CÂY TRỒNG PHẢN ỨNG VỚI LẠNH

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tây Úc (UWA) đã phát hiện ra cách enzyme ATP Synthase đóng một vai trò quan trọng trong việc cây trồng phản ứng với nhiệt độ như thế nào. Tiến sĩ Nicolas Taylor từ Trường Khoa học Phân tử của UWA và Trung tâm Xuất sắc về Sinh học Năng lượng Thực vật (PEB) của ARC cho biết những thay đổi của khí hậu làm cho việc hiểu biết thêm về cách thức cây trồng phản ứng với nhiệt độ ngày càng trở nên quan trọng.

Tiến sĩ Taylor nói rằng nghiên cứu của họ đã quan sát thực vật trong điều kiện gần như đông lạnh nơi sản lượng ATP, đơn vị năng lượng chính của tế bào thực vật, giảm xuống dẫn đến giảmsự tăng trưởng. "Dựa trên một số nghiên cứu quốc tế, trước đây người ta cho rằng các thành phần khác của sản xuất năng lượng nhạy cảm hơn enzyme này, tuy nhiên, chúng tôi rất ngạc nhiên khi xác định enzyme ATP Synthase mới là nguyên nhân chính."

Tiến sĩ Sandra Kerbler, từ UWA và PEB cho biết những lợi ích của việc hiểu biết về một loại enzyme đóng vai trò quan trọng trong sản xuất năng lượng nhạy cảm với lạnh như thế nào sẽ có ích rất lớn cho ngành nông nghiệp và tương lai của việc sản xuất cây trồng chịu băng giá. Tiến sĩ Kerbler cho biết: “Nghiên cứu đã thay đổi những suy nghĩ trước đây về cách thức cây trồng đối phó với stress nhiệt độ và đã nhấn mạnh các góc độ mới để tiếp tục khám phá”.

Tham khảo thêm trên UWA.
Nguồn: www.isaaa.org