CÁC NHÀ KHOA HỌC XEM XÉT LẠI CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÂY TRỒNG CHỈNH SỬA GEN Ở MỸ

Cây trồng biến đổi gen không bị quy định ở Mỹ, vì các nhà quản lý tập trung vào sản phẩm chứ không phải quy trình, miễn là sản phẩm GE không chứa DNA tái tổ hợp, không có hiệu ứng đối với sâu bọ hoặc thuốc trừ sâu, và an toàn để làm thực phẩm như cây trồng truyền thống, nó không phải chịu cácquy định pháp lý. Các nhà khoa học Jeffrey Wolt và Clark Wolf thuộc Đại học bang Iowa đã đề cập trong bài báo trên tạp chí Frontiers in Plant Science liên quan đến quyết định này, "những bất ổn xã hội" vẫn còn hiện diện, thúc đẩy các nhà quản lý tìm cách sửa đổi định nghĩa hiện tại của các sản phẩm công nghệ sinh học và giải quyết những bất ổn này. Các tác giả đề cập rằng các luật và hiến pháp liên quan đến Khung điều phối công nghệ sinh học của Hoa Kỳ có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định liên quan đến các quy định về cây trồng chỉnh sửa gen.

Tham khảo thêm thông tin trên Frontiers in Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org