GEN CỎ GIÚP CHỌN TẠO GIỐNG TỐT HƠN

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Cornell và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ khai thác thông tin di truyền của hơn 700 loài cỏ liên quan, với hy vọng làm cho ngô và lúa miến có năng suất cao hơn và thích ứng tốt hơn với thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.

Các nhà nghiên cứu sẽ tập trung vào bộ lạc cỏ Andropogonae, bao gồm ngô, lúa miến và cây mía. Họ sẽ khai thác các gen của các loài cỏ có họ hàng gần với các loại cây trồng chính này, bao gồm khoảng 1,5 tỷ năm lịch sử tiến hóa.

Các kỹ thuật gen tiên tiến sẽ được sử dụng để sắp xếp bộ gen của cỏ Andropogonae. Một khi bộ gen của hơn 700 loài được sắp xếp theo trình tự, mỗi loài sẽ được so sánh với nhau và với ngô, lúa miến. Các nhà nghiên cứu có kế hoạch xác định các cặp nucleotid quan trọng về chức năng (các đơn vị cơ bản của chuỗi xoắn kép DNA) trong bộ gen có thể bị đột biến ở ngô và lúa miến.

Tham khảo thêm trên Cornell Chronicle.
Nguồn: www.isaaa.org