CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TÌM GEN ĐÍCH CỦA NẤM GÂY BỆNH ĐẠO ÔN LÚA

Nấm gây bệnh đạo ôn  Magnaporthe oryzae là một vật truyền nhiễm vô cùng quan trọng trong sản xuất lúa. Bệnh luôn đe dọa cho tất cả các vùng trồng lúa trên thế giới. Điều khiển được loại nấm này sẽ giúp ích trong việc kiểm soát bệnh dịch.

 Nhóm nghiên cứu của Nicholas Talbot thuộc Phòng thi nghiệm Sainsbury, Norwich, Anh Quốc đã sử dụng hệ thống CRISPR-Cas9 với phức ribonucleoprotein để xác định vị trí đích của M. oryzae. Họ thấy rằng Cas9 là độc tố đối với nấm này. Do đó, hệ thống CRISPR-Cas9 phải liên kết với ribonucleoprotein để cho kết quả chuyển nạp ổn định đối với nấm. Kết quả được đánh giá rất chính xác và thao tác nhanh trên hệ gen nấm M. oryzae. Họ cố gắng vận dụng phương pháp này để phục vụ cho các công trình nghiên cứu khác – nhữngtác nhân gây bệnh doloại nấm khác gây ra.

Tham khảo thêm thông tin trên Scientific Reports.
Nguồn: www.isaaa.org